Thursday, 23/09/2021 - 10:19|
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VIRUT CORONA (nCoV) GÂY RA.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2021- 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2021- 2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG PTDTBT

THCS SẢNG MỘC

Số: 37/QĐ-THCS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc - lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Sảng Mộc, ngày 31 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập tổ tuyển sinh lớp 6

 Năm học 2021 - 2022

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTBT THCS SẢNG MỘC

 

Căn cứ điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học ( ban hành theo thông tư số 32/2020/TT - BGD&ĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo) quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng trường trung học;

Căn cứ quy chế Tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Căn cứ kế hoạch số 96/KH-UBND Kế hoạch công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021 - 2022 ngày 10/5/2020 của UBND huyện Võ Nhai;

Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục của trường PTDTBT THCS Sảng Mộc;

Xét năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên và đề nghị của các tổ chuyên môn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Thành lập tổ tuyển sinh vào học lớp 6 trường PTDTBT THCS Sảng Mộc năm học 2021 - 2022 gồm các ông (bà) có tên theo biểu đính kèm:

 

 

Điều 2: Tổ tuyển sinh trường PTDTBT THCS Sảng Mộc thực hiện theo đúng nhiệm vụ năm học và các văn bản hướng dẫn của các cấp, của Bộ giáo dục và phòng GD&ĐT .

Thời gian: thực hiện từ 02/8/2021 đến 12/8/2021.

(các ngày hành chính trong tuần)

Lập danh sách và báo cáo Phòng GD&ĐT ngày 14/8/2021.

 

Điều 3: Cán bộ giáo viên và nhân viên trường PTDTBT THCS Sảng Mộc có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

    Nơi nhận:

- Phòng GD (B/c);

- UBND xã Sảng Mộc (B/c);

- Trường TH Sảng Mộc(P/h);

- Như điều 3 (T/h);

- Website trường;

- Lưu VT.

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Đức

 

DANH SÁCH TỔ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

NĂM HỌC 2021 - 2022

(đính kèm quyết định số: 37/QĐ - THCS ngày 31/5/2021)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Lâm Văn Tứ

Phó hiệu trưởng

Tổ trưởng

2

Lộc Thị Hồng Lụa

CTCĐ

Tổ phó

3

Nguyễn Thị Hồng Nhạn

TTCM – Thư kí

Uỷ viên

4

Phạm Ánh Dương

Giáo viên - TPT

Uỷ viên

5

Hứa Thị Thúy Nga

Giáo viên

Uỷ viên

6

Hoàng Thị Xuyến

Giáo viên

Uỷ viên

7

Dương Thị Lan

Giáo viên

Uỷ viên

8

Hà Văn Hùng

Văn Thư

Uỷ viên

 


TRƯỜNG PTDTBT THCS SẢNG MỘC

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

VÀO HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2021 - 2022

Căn cứ quy chế Tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Căn cứ kế hoạch số 96/KH-UBND Kế hoạch công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021 - 2022 ngày 10/5/2020 của UBND huyện Võ Nhai;

Căn cứ vào KH phát triển giáo dục của trường PTDTBT THCS Sảng Mộc;

Nhà trường thông báo tuyển sinh vào học lớp 6 năm học 2021 - 2022 như sau:

1- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh xã Sảng Mộc.

2- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2020 - 2021.

3- Hồ sơ tuyển sinh cần nộp cho nhà trường gồm: 

+ Bản chính giấy khai sinh mang đi pho to và công chứng vào bản po to rồi nộp bản pho to đó.

+ Học bạ Tiểu học nộp bản chính.

+ Hộ khẩu: nộp bản pho to có công chứng).

+ Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo (với hộ nghèo, hoặc cận nghèo). Các giấy chứng nhận ưu tiên khác (nếu có)

4- Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 02/8 đến ngày 12/8/2021 (các ngày hành chính trong tuần).

5- Địa điểm tuyển sinh: Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Sảng Mộc.

6- SGK nhà trường đã đăng kí số lượng theo số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. SGK lớp 6 là sách chỉ định số lượng không có ngoài luồng.

 

Chi tiết liên hệ Thầy Lâm Văn Tứ ĐT 0818304456  - 0988481942

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 1
Tháng 09 : 96
Năm 2021 : 2.468