Ngày 29 tháng 9 năm 2014 trường PDTDBT THCS Sảng Mộc đã tổ chức giới thiệu cuốn sách “Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa”- Tác giả Nguyễn Xuân Thủy.